زندگی ...

میدانی رفیق . . . سیگار بکش . . . بغض کن . . . گریه کن . . . اصن دق کن . . . ولی با آدم بی ارزش درد و دل نکن

پست ثابت

سلام خیلی ازدوستان وآشنایان اینجارومیخوندن درمورددخترم مینوشتم خیلی وقته که دیگه ننوشتم میخوام ازروزمرگی هام بنویسم ازچیزهایی که هیچوقت دوست ندارم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

برگشتم

سلام خوشگذشت خیلی زیاد همدان غارعلی صدرزیبارو خیلی دوست داشتم ظرف های سفالی زیباازیادرفتنی نیست شمال همیشه سبزمن سفیدآب خانه ی پدری که جایش خیلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

همان بیرون بمانید

برایم مهم نیست ازبیرون چگونه بنظرمی آیم کسانی که درونم رامیبینندکافیند برای آنهایی که ازروی ظاهرقضاوت میکنندحرفی ندارم باخودمیگویم بگذارهمان بیرون بمانند
/ 0 نظر / 27 بازدید

گذشت

این چندماه روزهای سختی وگذروندم دیروزنشستم باخودم حرف زدم توذهنم به خودم گفتم چرابایدغصه بخورم این روزهاکدومش برمیگرده جوانی خودم وهمسرم نوجوانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
اسفند 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
آذر 93
2 پست