حذف شد

ازذهنم پاک کردم هرآنچه رابایدپاک میکردم

خدایاممنون که هنوزهستم وطعم زیبای خوشبختی رامیچشم

به آرامشی که میخواستم رسیدم ازاین پس هم کمکم کن تااین آرامش راتالحظه ای که زنده هستم داشته باشم

/ 0 نظر / 27 بازدید