اگه خدابخواد

این روزهاخسته هستم اما آرامش دارم

این روزهادلتنگ خیلی هاهستم

دلم میخوادهرچه زودتراین چندروزبگذره تاکنارشون حرف بزنم وباصدای بلندبخندم

دلم یه بازاررفتن خانومانه باتو رفیق همیشگی میخواد

دلم دورهمی فامیلی میخواد

اگه خدابخواداین دفعه یه دورهمی توپ درپیش دارم باکسایی که دوستشون دارم

نازی عزیزم همه ی اسمهایادشه

برای رفتن ذوق نشون میده

هرروزاز من میپرسه کی میریم مسافرت

برای پدرنوشت:

سلام رفیق کمترازسه هفته دیگه میام پیشت اول به توسلام میکنم

یادته هروقت میومدیم تومنتظرمابودی تامارونمیدی خوابت نمیگرفت

اخرین بارنتونستی بیای عصاداشتی خسته بودی خیلی خسته بود

اما تواون خستگی تابرسیم هزارباربرامون زنگ زدی کی میرسین کجاین؟

تامابرسیم بیداربودی

نمیتونستی بیای سرکوچه منتظربمونی

اماتوخونه منتظربودی

/ 0 نظر / 29 بازدید