پست ثابت

سلام خیلی ازدوستان وآشنایان اینجارومیخوندن

درمورددخترم مینوشتم

خیلی وقته که دیگه ننوشتم

میخوام ازروزمرگی هام بنویسم ازچیزهایی که هیچوقت دوست ندارم ازیادم برن

بیشترازخوشی هاش

آدمهای خوبی که خداسرراه زندگی مون قراردادبنویسم

خانواده همیشه هم خون بودن نیست

خانواده یعنی آدمهایی درزندگیتان که خواهان شما درزندگیشان هستند

آنهایی که شماراهمانگونه که هستیدمیپذیرند.

کسانی که حاضرندهرکاری بکنندتالبخندشماراببینند

و

کسی که درهرشرایطی دوستتان دارد.

تقدیم به فائقه عزیزمقلب

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید